16-02-2016 09:05 | Door: Fitria Jelyta

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met technische dienstverlener Unica Ecopower om het energieverbruik van 200 rijksgebouwen te verminderen en daarmee een CO2-reductie te behalen.

Het Rijksvastgoedbedrijf past energiemanagement toe om de energiekosten van rijksgebouwen te verminderen en het milieu minder te belasten. Dankzij automatisering en de koppeling met slimme energiemeters, zijn energiemanagementsystemen efficiënter en effectiever in te zetten voor grote vastgoedportefeuilles, zo stelt Unica.

Door het sluiten van een overeenkomst met Unica Ecopower wil het Rijksvastgoedbedrijf de gebouwde omgeving verder verduurzamen en bijdragen aan het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen. Zo hebben de partijen afgesproken om onnodig energieverbruik in 200 rijksgebouwen tijdig te signaleren, waarna het Rijk corrigerende maatregelen kan uitvoeren.

De omvang van het vastgoed van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat voornamelijk uit kantoorgebouwen en justitiële inrichtingen. Alle hoofdmeters van deze gebouwen zijn gekoppeld aan het energiemanagementsysteem van het Rijk, waarin de historische gebruiksprofielen zijn opgeslagen.

Besparingsresultaat

Door gebruik te maken van het energiemanagementsysteem van Unica en de gebruiksprofielen zegt de technische dienstverlener het Rijksvastgoedbedrijf te kunnen adviseren over een verdere besparingen op het energieverbruik en de contractcapaciteit van de aansluitingen.

Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om op locatie gericht onderzoek te doen naar de vaststelling en verbetermaatregelen in het energieverbruik. Dit leidt volgens Unica tot een relatief snel besparingsresultaat. 

Bron: Unica | Foto: Rijksvastgoedbedrijf, Public Domain (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)