21-02-2016 11:05 | Door: Fitria Jelyta

De gemeentes Enschede en Hengelo werken aan een gezamenlijke aanpak om de warmtevoorziening in beide steden te verduurzamen.

Dat schrijft Tubantia. In het Warmteplan Enschede-Hengelo zoeken beide gemeentes naar alternatieven voor het veelgebruikte aardgas als warmtevoorziening in de steden. Verder streven de gemeentes naar een vermindering van het energieverbruik voor verwarming en naar zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie.

Hierbij kijken de gemeentes naar individuele voorzieningen, zoals zonneboilers en warmtepompen, maar ook naar aansluitingen op warmtenetten. Bij bestaande warmtenetten zoeken de gemeentes Enschede en Hengelo naar mogelijkheden om deze beter te benutten. Zo willen ze verschillende gebouwen van onder meer de Universiteit Twente en Saxion aansluiten op de warmtenetten.

Daarnaast doen de partijen onderzoek naar het gebruik van restwarmte van afvalverwerkingsbedrijf Twence, dat op de grens van Enschede en Hengelo ligt. Uit dit onderzoek moet blijken hoe de gemeentes de beschikbare restwarmte van het bedrijf kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Naar verwachting worden de resultaten van dit onderzoek aan het eind van 2016 bekendgemaakt. 

Bron: Tubantia | Foto: ullihaessler, Public Domain (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)