22-02-2016 18:40 | Door: Fitria Jelyta

Onderzoeksorganisatie TNO werkt samen met Arcadis aan een tool die de effecten van integrale stedelijke planvorming voorspelt en bepaalt. Dit geeft bedrijven en overheden beter inzicht in het ontwerpen van duurzame steden.

De Urban Strategy Tool van TNO en advies- en ontwerpbureau Arcadis maakt het mogelijk om integrale planvormingsvragen voor stedelijke ontwikkeling sneller en beter te beantwoorden. Zo geeft de software de effecten weer van een stedelijk plan, waardoor overheden en bedrijven al vroegtijdig in het proces inzicht hebben in de beschikbare keuzes en gevolgen.

Effecten verbindingsroute voorspellen

De bedrijven hebben de Urban Strategy Tool voor het eerst ingezet tijdens de ontwikkeling van een nieuwe verbindingsroute tussen Eindhoven en Helmond/Veghel. In dit project heeft de software 60 alternatieven voor de verbindingsroute in snel tempo met elkaar vergeleken. Hierbij heeft de tool rekening gehouden met de gewenste resultaten voor de weggebruiker, omwonenden en de natuur.

Daarnaast is de software ingezet om de klankbordgroep en omwonenden direct inzicht te geven in de effecten van de verschillende alternatieven voor een nieuwe provinciale weg. Volgens TNO heeft de toepassing van de Urban Strategy Tool tot positieve resultaten geleid.

Naast de Europese toepassingen van de Urban Strategy Tool, is het systeem volgens TNO ook geschikt voor de grootstedelijke planologische vragen uit andere werelddelen zoals Azië en het Midden-Oosten.

Uitbreiding

Voor de Urban Strategy Tool werken Arcadis en TNO met een basis aan modellen op het gebied van ruimtelijke ordening. Deze factoren zijn onder andere luchtkwaliteit, verkeer, gezondheid en geluid. TNO zegt de basis van het systeem verder aan te vullen met modellen die het veiligheidsniveau van een stad vergroten en mogelijke energiebesparingen in bijvoorbeeld gebouwen inzichtelijk maken.

Daarnaast willen de bedrijven de tool uitbreiden met mogelijkheden om ook overstromingen te voorkomen en de waarde van vastgoed te bepalen.

Bron: TNO | Foto: TNO (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)