29-02-2016 18:30 | Door: Fitria Jelyta

Woningcorporaties en vastgoedeigenaren in Noord-Holland dagen bouwconsortia uit om zoveel mogelijk energiezuinige renovaties van de grond te krijgen.

De Kamer van Koophandel organiseert samen met het programma Huren met Energie en Bouwketens.nl een brainstormsessie om zoveel mogelijk energiezuinige woningrenovaties te realiseren. De zogeheten Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) Challenge moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.

In deze sessie dagen woningcorporaties en vastgoedeigenaren in Noord-Holland bouwconsortia uit om Nul op de Meter-renovaties, energieneutrale woningen en beter op de meter-renovaties te realiseren. De beter op de meter-renovaties moeten het energiegebruik van woningen in vijf werkdagen tot 80 procent laten terugdringen met een geldbedrag van € 30.000 per woning.

Steun aan mkb

Met dit project zegt de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland mkb-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland te ondersteunen en de verduurzaming van woningen en gebouwen te stimuleren. Zo krijgen de bouwbedrijven vijf maanden tijd om het energiezuinigste renovatieconcept te ontwikkelen voor de opdrachtgevers. In oktober van dit jaar wordt het aanbod aan andere deelnemers van de BIK Challenge en opdrachtgevers gepresenteerd.

Volgens de organisatoren van de BIK Challenge biedt de bijeenkomst een kans voor woningcorporaties en vastgoedeigenaren om in korte tijd inzicht te krijgen in de mogelijkheden om hun woningvoorraad energiezuiniger te maken. Daarnaast krijgen bouwconsortia de kans om hun concrete business cases te presenteren aan opdrachtgevers.

Gestapelde bouw energiezuinig renoveren

Eerder hebben bouwconcerns Dura Vermeer en Trebbe Viac zich ingeschreven voor de Duurzaam Bouwen Awards om hun energiezuinige renovatieconcepten voor gestapelde bouw te presenteren in het kader van het Europese project Near Zero Energy Renovation (Nezer). In dit project werken de gemeenten Rotterdam en Amersfoort samen met woningcorporatie Portaal, Splids en W/E adviseurs.

Zo maakt het renovatieconcept Impuls van Dura Vermeer het mogelijk om bestaande woningen te transformeren tot energiezuinige woningen met een energielabel A of A++ door gebruik te maken van prefab-bouwonderdelen, zoals gevelelementen. Ook het Renolution-renovatieconcept van onder andere Trebbe Viac maakt gebruik van prefab-bouw. Dit concept bestaat ook uit ventilatiesystemen met warmteterugwinning die in de gevel zijn verwerkt en zonnepanelen.

Bron: BIK | Foto: Esther Westerveld, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)