17-03-2016 09:05 | Door: Fitria Jelyta

Het bedrijf Water Innovation Consulting heeft een systeem ontwikkeld dat regenwater opvangt en reinigt tot schoon drinkwater. Dit draagt bij aan een vermindering van wateroverlast.

Het Hemel(s)water-systeem van het bedrijf Water Innovation Consulting (WIC) gebruikt een ultrafiltratie-membraan en een opslagtank om opgeloste stoffen en bacteriën, zoals legionella, in regenwater af te scheiden. Dit levert volgens het bedrijf schoon drinkwater op.

Het drinkwatersysteem is gemakkelijk te installeren op de daken van bestaande woningen. Door regenwater op te slaan en te zuiveren tot drinkwater, zegt WIC bij te dragen aan het voorkomen van piekafvoer via de riolering en een vermindering van de wateroverlast.

Schoner dan drinkwater

Voor het maken van drinkwater maakt het systeem geen gebruik van chemicaliën en levert het geen CO2-uitstoot of reststromen op. Zo is het Hemel(s)water-systeem toegepast in het Ecodorp in de Brabantse plaats Boekel. Uit dit pilotproject is gebleken dat het gezuiverde regenwater veel schoner is dan leidingwater.

Naast het Ecodorp in Boekel, hebben partijen als Heijmans, SustainerHomes, Blue City Rotterdam en drinkwaterbedrijven belangstelling in het drinkwatersysteem. Het Hemel(s)water-project wordt ondersteund door Challenge Stad van de toekomst, een initiatief van onder andere de ministerie van Economische Zaken.

Waterverspilling

Volgens het WIC bevat regenwater minder opgeloste verontreinigingen dan grondwater en oppervlakte water. Daarnaast stelt het bedrijf dat regenwater op dit moment wordt verspild door het af te voeren naar de zee en wordt er tegelijkertijd grondwater of oppervlaktewater opgepompt om er drinkwater van te maken. 

Bron: Water Innovation Consulting | Foto: Hoofdafbeelding: cortto, Creative Commons, In tekst-afbeelding: Ecodorp Boekel (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)