22-03-2016 13:45 | Door: Fitria Jelyta

Boskalis start met de aanleg van de Marker Wadden. In samenwerking met onder meer Natuurmonumenten en Rijkwaterstaat realiseert het baggerbedrijf natuureilanden van klei en slib in het Markermeer.

Met de aanleg van de Marker Wadden zegt Boskalis een positieve impuls te geven aan de ecologische kwaliteit van het Markermeer. Zo moeten de natuurlijke oevers van de eilanden weer aantrekkelijk worden voor vissen, waardoor grote aantallen vogels, zoals sterns en steltlopers, naar het gebied zullen terugkeren.

Exportproduct waterbouwsector

In een uitzending van DuurzaamBV Radio vertelt Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten, dat de Marker Wadden worden getransformeerd tot vogelparadijs. “Voor de Nederlandse waterbouwsector is dit echt een potentieel exportproduct, omdat je hiermee waterveiligheid, schoon water en een goede leefomgeving ongelooflijk goed kunt combineren”, zegt Van den Tweel.

Zo zijn er volgens de Natuurmonumenten-directeur delegaties uit de Verenigde Staten en Korea geïnteresseerd in de methodes voor de aanleg van de Marker Wadden. Daarnaast moeten de natuureilanden aantrekkelijk zijn voor toerisme.

‘Slibmotor’

Voor de realisatie van de Marker Wadden gaat Boskalis het slib rondom de eilanden verwijderen en deze gebruiken om voedselrijk wetland en oevers te ontwikkelen. Volgens het baggerbedrijf is het Markermeer sinds de afsluiting van het IJsselmeer vervuild met een grote slibdeken op de bodem.

Deze ‘slibmotor’ moet met behulp van waterstromingen functioneren als een stofzuiger die het troebele water helder maakt. Vervolgens kunnen mosselbanken zich in het schone water herstellen en het fijnste slib uit het water filteren.

Afgelopen week is Boskalis gestart met de aanleg van onderwaterdammen die de basis vormen voor het eerste natuureiland van de Marker Wadden. Het nieuwe natuurgebied moet uiteindelijk 10.000 hectare groot worden. Met dit project is een aanneemsom van € 33 mln gemoeid, meldt Boskalis. 

Bron: Boskalis, Omroep Flevoland | Foto: Hoofdafbeelding: Marcel Oosterwijk, Creative Commons, In tekst-afbeelding: Boskalis (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)