05-04-2016 07:54 | Door: Eelco Brandes

Twaalf hightech composietbedrijven uit Noord-Holland en zes kennisinstellingen hebben onlangs een bijdrage van € 2,25 mln ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro). Het geld is bestemd voor het project Valorisatie Hightech Sector Composieten NH. 

Het cluster, dat van de provincie Noord-Holland kon rekenen op een cofinanciering van € 750.000, werkt samen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. Composiet is een materiaal dat bestaat uit door hightech vezel versterkte kunststoffen.

Belangrijke rol

Het materiaal wordt bijna overal voor gebruikt, van bruggen tot gevels en van buizen tot onderdelen van satellieten. De composietenmarkt is volgens het cluster nog relatief jong, maar groeit sterk en speelt een belangrijke rol in de transitie naar duurzaamheid.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is penvoerder van dit project. “De composietbedrijven in Noord-Holland hebben veel potentie. Alleen wordt dit nog onvoldoende benut, omdat kennis over materialen en technieken nog te weinig wordt gedeeld”, zegt Thijs Pennink, directeur van NHN, in een persbericht.

“De subsidie wordt ingezet voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen mkb en onderwijs- en kennisinstellingen en het versnellen van innovaties en marktintroducties.”

Verborgen parels

In Noord-Holland Noord zitten volgens Pennink veel verborgen parels met enorme groeipotentie. “Dit biedt belangrijke kansen voor werkgelegenheid in investeringen in de regio. We rekenen op een groei van minimaal 140 fte in werkgelegenheid en meer dan € 10 mln aan vervolginvesteringen.”

Voorloper

De afgelopen paar jaar zijn al veel resultaten bereikt met de voorloper van dit project: Open Innovatie Alliantie Groot Composiet. Met ruim € 3,5 mln subsidie zijn onder meer elf innovatieprojecten uitgevoerd en is er een Lectoraat Composieten geïnstalleerd bij Hogeschool Inholland in Alkmaar. Ook zijn er meer dan honderd banen gecreëerd en zijn er meer dan € 4 mln aan vervolginvesteringen gerealiseerd.

Bron: NHN | Foto: NHN (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)