19-04-2016 09:05 | Door: Fitria Jelyta

Waterschapsbedrijf Limburg is begonnen met de bouw van een modulaire rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van zelfherstellend beton.

Met het Verdygo-concept zegt Waterschapsbedrijf Limburg modulaire en duurzame RWZI's te realiseren. Zo maakt de energieneutrale waterzuiveringsinstallatie gebruik van wind- en zonne-energie. Door de modulaire bouwmethode is het Verdygo-systeem verder sneller te bouwen en jaarlijks 20 procent goedkoper dan bestaande waterzuiveringssystemen, stelt het waterschapsbedrijf.

In Roermond en Simpelveld vervangt het Limburgse waterschapsbedrijf bestaande RWZI's door het Verdygo-systeem. Voor beide projecten is hoofdaannemer Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie. Met de bouw van de twee RWZI's in Limburg is een bedrag van € 10, 7 mln gemoeid.

Materialen van RWZI testen voor hergebruik

Zelfherstellend beton

Bij het Verdygo-project in Simpelveld maakt Waterschapsbedrijf Limburg gebruik van het zelfherstellende beton van de TU Delft voor het bouwen van een tank. Dit beton is gemengd met bacteriën die kalkzandsteen produceren. Zo repareert het biobeton scheuren en beschadigingen en wordt het beton beschermd tegen verdere afbrokkeling. 

Naast de betonnen tank, bouwt Waterschapsbedrijf Limburg roestvast stalen, een gecoat stalen en een houten tank voor de RWZI's. Hiermee zegt het bedrijf de verschillende materialen te vergelijken en mogelijkheden voor hergebruik van de materialen te onderzoeken.

Energie-, grondstoffen- en waterfabriek

De RWZI is geheel bovengronds te bouwen, waardoor het systeem geschikt is voor het testen van nieuwe innovaties in de praktijk. “Denk hierbij aan fosfaatterugwinning, slibbehandeling of het verwijderen van medicijnen uit afvalwater”, zegt Ger Driessen, voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg.

“Een rioolwaterzuivering ontwikkelt zich hierdoor steeds meer als energie-, grondstoffen- en waterfabriek en draagt daarmee bij aan het tot stand komen van de circulaire economie.” Naar verwachting worden de rwzi’s in Roermond en Simpelveld medio 2016 opgeleverd. 

Bekijk hieronder meer over het Verdygo-concept van Waterschapsbedrijf Limburg:

Bron: Waterschapsbedrijf Limburg | Foto: Waterschapsbedrijf Limburg (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)