27-04-2016 12:01 | Door: Fitria Jelyta

In een reactie op een motie van GroenLinks heeft de gemeenteraad in Amsterdam besloten om in te zetten op het zoveel mogelijk hergebruiken van bouwmaterialen uit de sloop.

GroenLinks heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om ‘circulair slopen’ in het ‘Sloopkader’ en de bijbehorende werkinstructies voor ambtenaren op te nemen. Dit moet ertoe leiden dat er voortaan altijd wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van bouwmaterialen uit de sloop.

In de toekomst zegt GroenLinks circulair bouwen te bevorderen door grondstoffendepots, een ‘circulaire bouwmarkt’ en andere maatregelen voor te stellen.

Sloopkosten terugverdienen bij hergebruik

Financieel voordeel

Volgens GroenLinks wordt er op dit moment het bouwpuin bij sloop nog te vaak afgevoerd en gestort of verbrand. Uit een project in Rotterdam is gebleken dat de sloopkosten 15 procent hoger lagen bij circulair slopen. Door de lagere puinstortkosten en hergebruik werden deze kosten echter terugverdiend.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar ook financieel gezien is het gunstiger om materialen ongeschonden uit het gebouw te halen, stelt GroenLinks. Na het eventueel repareren en opknappen van de materialen is het geschikt voor hergebruik. Het repareren en opknappen van de materialen levert vervolgens werkgelegenheid op, doordat het proces arbeidsintensief is.

Circulaire hub

Eerder heeft de gemeente Amsterdam bekend gemaakt samen te werken met Havenbedrijf Amsterdam om een circulaire hub voor bouwmaterialen te realiseren. De hub maakt het mogelijk om materialen afkomstig uit de sloop en bouwprojecten te bewerken tot herbruikbare elementen.

Met de circulaire hub draagt Amsterdam bij aan de Green Deal Cirkelstad, waarin het hergebruik van bouwmaterialen binnen gemeentegrenzen wordt mogelijk gemaakt om de keten van bouw en sloop te sluiten. Ook ziet het gemeentebestuur van Utrecht mogelijkheden om een circulaire hub voor bouwmaterialen te realiseren. 

Bron: GroenLinks | Foto: Alper Çuğun, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)