12-07-2016 09:05 | Door: Fitria Jelyta

De strenge energieprestatienormen voor nieuwbouwhuizen stimuleren de bouwsector tot het gebruik van duurzame innovaties en samenwerking met verschillende partijen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM). Volgens wetenschappers Henk de Vries en alumnus Pieter Verhagen laat het onderzoek zien dat milieubeleid gepaard kan gaan met innovatie. Door de invoering van striktere energienormen zouden bouwers de ontwerpen van nieuwbouwhuizen verder kunnen aanpassen en energiezuiniger maken.

Duurzame innovaties

In het onderzoek analyseerden de wetenschappers tweeduizend woningen die tussen 1995 en 2003 zijn gebouwd. Daarnaast zijn bouwvergunningen onderzocht om te weten te komen welke technieken werden gebruikt om te voldoen aan de normen voor verwarmings- en ventilatiesystemen. Zo zouden bouwbedrijven dikker isolatiemateriaal of betere verwarmingsketels gebruiken.

Verder bleek dat de bouwers meer systemische innovaties gebruikten voor hun gebouwen, zoals zonnepanelen en duurzame energieopslag. Ook zou de energie-efficiëntie zijn verhoogd door de combinatie van duurzame energieopwekking en ondergrondse warmtekoudeopslagsystemen.

Energiebesparingstechnieken

Volgens de onderzoekers heeft de Nederlandse overheid de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in 1995 geïntroduceerd om de CO2-uitstoot terug te dringen en energiebesparing te stimuleren. Ook heeft het Nederlands Normalisatie-instituut NEN samen met partners uit de bouwsector een nieuwe standaard ontwikkeld voor het meten van energieprestaties.

Per januari 2015 is de EPC-eis aan de energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. Volgens NEN wordt de energieprestatienorm dit jaar echter vervangen door nieuwe Europese normen. De Europese normen worden aangepast om beter aan te sluiten bij moderne energiebesparingstechnieken voor de bouw, stelt NEN. 

Bekijk hieronder meer over het onderzoek van RSM Erasmus Universiteit:

Bron: RSM Erasmus Universiteit | Foto: Michael Coghlan, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)