13-07-2016 09:45 | Door: Fitria Jelyta

In de stadsrivier Potmarge in Leeuwarden zetten Wetterskip Fryslân en Hogeschool Van Hall Larenstein onderwaterdrones in. De drones moeten de waterkwaliteit en ecologie beter monitoren.

Voor het onderzoek naar de waterkwaliteit hebben de partijen twee onderwaterdrones in de Potmarge ingezet. De drones zien eruit als minionderzeeers en zijn voorzien van een camera die de onderwaterwereld vastlegt. Op die manier wil Wetterskip Fryslân 3D-beelden verkrijgen van de waterkwaliteit en ecologie.

“We verwachten dat de drones ons waterschap een dynamisch beeld geven van de onderwatersystemen”, zegt Egbert Berenst dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân. “We verwachten dat we met de resultaten de kwaliteit van het oppervlaktewater beter kunnen monitoren.”

Milieuvriendelijke maatregelen

Naast de camera, beschikken de onderwaterdrones over sensoren die zuurstof, temperatuur, nitraat en geleidbaarheid van het water kunnen meten. Volgens de organisaties is de drone geschikt om op specifieke onderzoekslocaties een stabiele waterkwaliteitsmeting uit te voeren zonder dat de bewegingen van de drone de metingen kunnen beïnvloeden.

Eerder is een pilot met onderwaterdrones in de Amsterdamse Sloterplas gestart. De onderwaterdrones zijn ook geschikt om bijvoorbeeld erosie te monitoren en de toestand van vegetatie en aquatische ecologie bij te houden. Daarnaast zouden de onderwaterdrones de effectiviteit van maatregelen als natuurvriendelijke overs en vispassages kunnen monitoren.

Volgens Hogeschool Van Hall Larenstein zullen onderwaterdrones in de toekomst vaker bij watergerelateerde onderzoeksprojecten voor meerdere doeleinden worden ingezet. Zo biedt de onderwijsinstelling vanaf komend schooljaar een opleiding voor het besturen van de drones. 

Bron: Wetterskip Fryslân | Foto: Wetterskip Fryslân (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)