18-07-2016 14:45 | Door: Fitria Jelyta

De Amsterdamsche Cooperatieve Woningvereeniging (ACW) Samenwerking installeert 960 zonnepanelen om zijn woningbestand te verduurzamen.

De woningcorporatie werkt samen met Lens (Lokale Energie Netwerken & Services) om 320 woningen, een derde van zijn woningbestand, aan te sluiten op groene stroom. De zonnesystemen worden grootschalig geïnstalleerd op de monumentale wooncomplexen van ACW Samenwerking.

De huurders mogen zelf bepalen of zij gebruikmaken van de zonnestroom op het dak. Wanneer 30 procent van de huurders zonnestroom willen gebruiken, is het project volgens de woningcorporatie al rendabel. Bij het verkrijgen van de nodige vergunningen speelde de gemeente Amsterdam een proactieve rol, stelt ACW Samenwerking.

Zonnestroomverdeler

Het project op monumenten rond de Amsterdamse Harmoniehof wordt in fasen uitgevoerd, waarvan de eerste fase eind juli wordt opgeleverd. Door gebruik te maken van het product Herman de Zonnestroomverdeler, kunnen huurders ook op een later tijdstip besluiten om gebruik te maken van de groene stroom.

Dit systeem van Lens verdeelt de opgewekte stroom van een collectief zonnepanelenveld over de energiemeters van woningen in een wooncomplex.

Daarnaast wordt de zogeheten peak shaving technology van Herman de Zonnestroomverdeler op het woningbestand getest. Deze techniek verbetert de business case van zonnestroom in de gestapelde bouw, waarbij het energiegebruik van de huurders laag wordt gehouden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft het project daarom subsidie toegekend uit het programma Demonstratie Energie-Innovatie (DEI). 

Bekijk hieronder hoe Herman de Zonneverdeler werkt:

Bron: Lens, Herman de Zonneverdeler | Foto: Lens (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)