27-07-2016 18:15 | Door: Fitria Jelyta

Met een ‘glazen riool’ heeft adviesbureau Tauw onderzoek gedaan naar slibopbouw in het rioolstelsel van de gemeente Bergen. Dit leidde tot besparingen in de onderhoudskosten van de riolering.

De gemeente Bergen wilde in dit onderzoek meer inzicht krijgen over de invloed van sedimentatie op het functioneren van het riool. Volgens Tauw wordt bij het ontwerp van rioleringen al rekening gehouden met slibopbouw. In de praktijk blijkt echter dat de sedimentatie alsnog op veel locaties optreedt. Zo plaatste Tauw een glazen riool om de gevolgen van slibopbouw te bestuderen.

Voor het onderzoek werd het bestaande riool in een put vervangen door een twee meter lange transparante buis. Tauw heeft het rioolstelsel verder voorzien van een camera met verlichting die afhankelijk van de waterhoogte elke vijf of vijftien minuten opnames maakt van de buis en daarmee de dikte van de sedimentatie vastlegt.

Rioolstelsel reinigen

Uit het onderzoek blijkt dat er in Bergen op droge dagen en op dagen met geringe neerslag geen grote verandering optreedt in de dikte van de sliblaag. Daarnaast is er grote kans dat het sediment wegspoelt bij hevige neerslag, stelt Tauw. Op basis van het onderzoek kwam de gemeente Bergen tot de conclusie dat de meeste onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden om sedimentatie te voorkomen.

Daarop besloot de gemeente om voortaan weinig tot geen preventieve reinigingen meer uit te voeren in het rioolstelsel. Dit levert volgens Tauw een besparing van ruim € 35.000 per jaar op.

Verder onderzoek riolering

De gemeente Bergen en Tauw stellen het glazen riool en bijbehorend monitoringssysteem nu beschikbaar aan andere gemeenten en kennisinstituten die deze willen gebruiken voor verder onderzoek. 

Bron: Tauw | Foto: Barta IV via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)