04-08-2016 12:10 | Door: Fitria Jelyta

Tussen de Hermitage Amsterdam en de Hortus Botanicus ligt een ondergrondse verbinding van 425 meter lang. Hiermee gaan de twee rijksmonumenten duurzame warmte en koude uitwisselen.

Het project met de titel Tussen Kunst en Kas werd in september 2015 officieel geopend door Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In het duurzame project wordt bronwarmte van het museum Hermitage Amsterdam gebruikt voor de verwarming van de planten in de monumentale Palmenkas in de Hortus Botanicus. Vervolgens levert de Hortus gekoeld water terug aan de Hermitage om de kunst in de expositiezalen te koelen.

Gas- en elektriciteitsverbruik besparen en CO2-uitstoot verminderen

Duurzame warmtekoudeopslag

De 425 meter lange verbinding voor de uitwisseling van warmte en koude is inmiddels aangelegd. De verbinding ligt 26 meter onder de metrotunnel van de Oostlijn en wordt in september in gebruik genomen. Een bouwteam, bestaande uit onder andere Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), Kuijpers Installaties en bouwbedrijf Van der Spek, is verantwoordelijk voor de realisatie van het project.

Volgens het consortium moet de warmtekoudeopslag (WKO)-installatie het gas- en elektriciteitsverbruik van beide rijksmonumenten aanzienlijk terugdringen en de CO2-uitstoot verminderen. In tegenstelling tot andere energiebesparende maatregelen vereist de WKO-installatie geen grote bouwkundige ingrepen. Dit maakte het mogelijk om de bouwstructuur van het zeventiende-eeuwse pand van de Hermitage te behouden, stelt Kuijpers Installaties.

€ 10 mln voor energiezuinige rijksmonumenten

In 2015 stelde de minister van OCW € 10 mln beschikbaar om energiebesparende maatregelen mogelijk te maken voor achttien Nederlandse rijksmonumenten, waaronder de Hermitage en de Hortus Botanicus.

Ook wordt het cultureel bedrijvencentrum Blokhuispoort in Leeuwarden gerenoveerd. De voormalige gevangenis krijgt nieuwe functies en energiezuinige installaties. Zo realiseert vastgoedeigenaar Boei een biomassacentrale in de Blokhuispoort. Hiervoor is ruim € 3,5 mln beschikbaar gesteld.

Met de investering krijgt de oudste gevangenis van Nederland biomassa-verwarmingsketels en ‘slimme’ radiatorknoppen. De kelders van het historische gebouw worden getransformeerd tot bunker voor de opslag van biomassa. Daarnaast krijgt het gebouw zonnecollectoren om de installatie te verwarmen. 

Bron: Tussen Kunst en Kas, Hermitage Amsterdam, Energievastgoed | Foto: Tobias Niepel via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)