07-08-2016 10:20 | Door: Fitria Jelyta

In het project TKI-Kiem is een methode ontwikkeld om bij duurzaam bouwen wetenschappelijk onderbouwde keuzes te maken voor energiebesparing van het gebouw en milieuvriendelijk materiaalgebruik.

Het project TKI-Kiem (Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en Milieuprestaties van gebouwen) is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) door een consortium van onder andere bouwbedrijven en kennisinstellingen uitgevoerd. Doel is om de milieubelasting van het energie- en materiaalgebruik van gebouwen onder één noemer te brengen.

Volgens het consortium is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de nationale CO2-uitstoot. Hiervoor bieden energiebesparende maatregelen als betere isolatie, zonnepanelen en het gebruik van warmtepompen uitkomst. Deze maatregelen leiden echter tot extra materiaalgebruik en daarmee tot extra CO2-uitstoot, stelt TKI Urban Energy, onderdeel van de Topsector Energie.

Milieubelasting in beeld

In de huidige situatie worden de energieprestaties van een gebouw of woning aangegeven met de Energieprestatie voor Gebouwen (EPG)-score. De milieuprestaties van de gebruikte bouwmaterialen worden aangetoond met de Milieuprestatie voor Gebouwen (MPG)-score. Zo heeft het consortium in het TKI-Kiem-project de twee maatstaven samengevoegd tot de Duurzaamheidsprestatie voor Gebouwen (DPG).

Deze methode moet de bestaande EPG en MPG volgens het consortium niet vervangen, maar op wetenschappelijk verantwoorde wijze samenvoegen. Op die manier willen de instellingen de milieueffecten van zowel energie- als materiaalgebruik in dezelfde eenheid aantonen. Dit maakt het mogelijk om de totale milieubelasting van een gebouw over zijn gehele levensduur in beeld te brengen. 

Bron: TKI Urban Energy | Foto: Leong Him Woh via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)