26-09-2016 10:15 | Door: Fitria Jelyta

Koplopers in de bouw- en vastgoedsector hebben een document ondertekend waarin aandacht wordt gevraagd voor de sociale prestaties van duurzame gebouwen. Dit moet bijdragen aan het behalen van de milieudoelen die door de VN zijn opgesteld.

Het Manifest ‘Bouwen met Waarde(n)’ wordt vandaag overhandigd door Rockwool, Heijmans, OVG Real Estate, Royal HaskoningDHV, VACpunt Wonen, De Groene Zaak, MVO Nederland en de Dutch Green Building Council. De programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Ferdi Licher, neemt het manifest in Nieuwspoort in ontvangst. 

Hierin vragen de partijen aandacht om waardecreatie en sociale impact in de gebouwde omgeving. Doel is om comfort en veiligheid in gebouwen te vergroten en om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van de bouw- en vastgoedsector.

Milieudoelen waarmaken

Het consortium ziet kansen voor de gebouwde omgeving om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te realiseren, die door de Verenigde Naties (VN) zijn opgesteld. Zo vragen de bedrijven in het manifest aandacht voor gezondheid en welzijn, de ontwikkeling van duurzame steden, maatschappelijk verantwoord consumeren en produceren en het tegengaan van klimaatverandering.

Het manifest stelt voor dat deze milieudoelen worden geïntegreerd in het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Kwaliteitsborging voor het Bouwen, en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Aanbesteden. Daarnaast moet de sociale impact van gebouwen, zoals verhoogde brandveiligheid en geluidsdichtheid, ook worden meegenomen in de ontwikkeling van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Duurzame KPI’s

Volgens het consortium kunnen de milieudoelen voor de gebouwde omgeving worden vertaald naar KPI’s (Key Performance Index). Door voldoende dataverzameling, communicatie, monitoring en rapportering, verwachten de bedrijven dat de bouw- en vastgoedsector wordt geholpen bij het realiseren van zijn duurzaamheidsambities.

Bron: Rockwool, De Groene Zaak | Foto: Dean Hochman via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)