05-10-2016 07:40 | Door: Fitria Jelyta

De Provincie Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen stelt in 2016 en 2017 tot € 100.000 beschikbaar aan organisaties om maatregelen te nemen die hun bedrijventerreinen verduurzamen.

Dat schrijft De Vlaamse Ondernemer. In dit project wil POM Antwerpen samenwerkingsverbanden tussen bedrijven belonen, die concrete acties uitvoeren in het kader van ‘duurzame bedrijventerreinen’. Voorbeelden hiervan zijn groenvoorziening, duurzame waterhuishouding, mobiliteit en energiezuinige installaties die broeikasgasemissies verminderen.

POM Antwerpen biedt een financiele tegemoetkoming van maximaal 75 procent van de bewezen kosten. Het maximum subsidiebedrag voor een duurzaam project in het bedrijventerrein is € 30.000 per samenwerkingsverband van minimaal vijf bedrijven, die op hetzelfde bedrijventerrein zijn gevestigd.

De Provincie Antwerpen en POM Antwerpen zullen de projectvoorstellen beoordelen en op basis daarvan een subsidie toekennen. Het project duurzame bedrijventerreinen werd in het najaar van 2008 in het leven geroepen. Doel is om zowel milieuvriendelijke maatregelen rondom bedrijventerreinen als samenwerkingen tussen bedrijven die gebruikmaken van hetzelfde terrein te stimuleren.

Bekijk hieronder een project in het kader van duurzaam bedrijventerrein in Antwerpen:

Bron: De Vlaamse Ondernemer, POM Antwerpen | Foto: LHOON via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)