13-11-2013 11:11 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Volgens adviesbureau CE Delft kan verduurzaming van de betonketen de Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 met circa 1,3 miljoen ton verminderen.

Dat is 0,5 procent van de huidige nationale uitstoot in 2010. Voor de betonketen zelf is een besparing van 30 procent CO2-uitstoot in 2020 haalbaar, mits een aantal belemmeringen worden weggenomen. Dit concludeert het milieuadviesbureau in het rapport ‘Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen’.

Het bureau onderzocht diverse verduurzamingsopties voor de betonketen, in opdracht van Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton. In dit netwerk werken bedrijven, brancheorganisaties en andere betrokkenen mee aan de verduurzaming van de betonketen

CO2-uitstoot betonketen

Wereldwijd gezien zorgt de productie van cement  (het belangrijkste bestanddeel van beton) voor circa vijf procent van de CO2-uitstoot. In Nederland lag de uitstoot van de betonketen in 2010 op circa 1,6 procent.

Uit een eerder rapport van CE Delft kwam al naar voren dat CO2-uitstoot het grootste milieuprobleem is voor de betonketen. In de nu gepubliceerde vervolgstudie heeft het milieuadviesbureau 16 opties voor verduurzaming van de betonketen op de middellange termijn vergeleken en doorgerekend op hun CO2-reductiepotentieel en de CO2-reductiekosten.

Zo werkt het bureau aan een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om de betonketen geleidelijk te veranderen in een betonkringloop. Het gaat daarbij om recycling-technieken en nieuwe manieren om secundaire grondstoffen te verwerken tot cement en beton.

Prijs voor Green Deal MVO Netwerk Beton

Het MVO Netwerk Beton gaat zeven van deze opties uitwerken, zodat in 2014 concrete afspraken gemaakt kunnen worden over de uitvoering hiervan. Evert Schut van het netwerk: ‘Een hele keten van bedrijven werkt hierin aan de ambitieuze doelstelling om de betonketen te verduurzamen. Samen kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de CO2-reductie van Nederland.’

Daarvoor heeft het netwerk in de Green Deal Verduurzaming Betonketen al in oktober 2011 afspraken gemaakt met de overheid. De overheid heeft hierin toegezegd te helpen bij het opheffen van belemmeringen zoals knellende wet- en regelgeving, zoals de (technische) betonregelgeving, het Bouwbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit.

Deze Green Deal won gisteren de Green Deal Runner Up Award. De prijs is een aanmoediging voor Green Deals die een veelbelovende prestatie hebben neergezet in verduurzaming en daarbij blijk geven van samenwerking, durf en vernieuwing.

 

Foto: tenhoope via Flickr