08-12-2016 18:09 | Door: Fitria Jelyta

De Unie van Waterschappen ondertekent een manifest waarmee Nederlandse waterschappen producten en diensten duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit moet bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.

In het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) verplichten Nederlandse overheidsorganisaties zich tot scherpere duurzaamheidseisen voor de inkoop van goederen en diensten.

Voor de Unie van Waterschappen geldt dat de inkoop van energie, grondstoffen en materialen voor de aanleg en onderhoud van infrastructuurprojecten zoveel mogelijk plaatsvindt met oog voor milieu en maatschappij.

Duurzame waterschappen

Op dit moment geven de waterschappen in Nederland jaarlijks meer dan € 2 mrd uit aan inkopen en aanbesteden, stelt de Unie van Waterschappen. De ondertekening van het Manifest MVI moet de waterschappen helpen bij het behalen van de duurzaamheidsambities. Zo willen de waterschappen ten minste 40 procent van het eigen energieverbruik in 2020 zelf duurzaam opwekken.

Duurzaamheid de norm

Het manifest voor duurzaam inkopen is ondertekend door in totaal 62 overheidsorganisaties die publieke taken verrichten. In 2017 laten de ondertekenaars van het manifest concrete plannen zien om de duurzame inkoopcriteria uit te voeren.

“Door de nieuwe afspraken krijgen alle overheden nu een middel in handen om bij inkoop van producten en diensten oog te hebben voor mens en milieu”, zegt Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een persbericht.

“Maatschappelijk verantwoord inkopen moet de norm worden. Want wie betaalt, die bepaalt. Daarmee komen leveranciers in beweging om duurzamer te ondernemen en geeft de overheid het voorbeeld voor duurzaam ondernemen", aldus Dijksma.

Bron: Unie van Waterschappen, Pianoo Expertisecentrum Aanbesteden | Foto: Unie van Waterschappen (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)