16-01-2017 10:15 | Door: Fitria Jelyta

Volgens Rockwool, leverancier van isolatiematerialen, moet een toekomstbestendig gebouw weerstand bieden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast moet een duurzaam gebouw de veiligheid, gezondheid en comfort van de eindgebruikers bevorderen.

Om aan de eisen van duurzame gebouwen te voldoen, benadrukt Rockwool het belang van het denken in functies. Een voorbeeld van een duurzaam gebouw waar de isolatieleverancier bij betrokken was, is de Amsterdamse Montessorischool. Dit gebouw beschikt onder andere over gebruikte isolatiepanelen, bestaande uit steenwol, dat geen vlam vat en geen vocht opneemt.

Daarnaast voorkomt het materiaal schimmelvorming en geluidsoverlast. Volgens Rockwool dragen deze facetten samen bij aan een prettiger binnenklimaat en uiteindelijk betere leerresultaten.

Circulair gebouw

“Dit is een mooi voorbeeld van een circulair gebouw, waarbij het systeemdenken vanuit de circulaire economie naar de praktijk is vertaald”, zei Hannie Stappers, Director Public Affairs bij Rockwool, eerder in een interview met DuurzaamBedrijfsleven. “Door goed te kijken naar wat de eindgebruiker echt nodig heeft, zijn wij er samen in geslaagd om onze producten daadwerkelijk duurzaam en effectief in te zetten.”

Visie over circulaire economie

Om zijn visie over de circulaire economie kenbaar te maken, organiseert Rockwool op 18, 19 en 24 januari een seminar, bijeenkomst en workshop. Tijdens de bijeenkomst Investeren in een circulaire toekomst, die op woensdag 18 januari plaatsvindt, presenteert Rockwool een praktische handleiding die de toekomstige generatie klaarstoomt voor de circulaire economie en waarbij scholieren direct aan de slag kunnen om hun school gezond te maken.

Op donderdag 19 januari nodigt Rockwool geïnteresseerde partijen uit om tijdens het Seminar: Recycling, de Fabels en de Feiten inzichten op te doen over de verschillende vormen van recycling. De isolatieleverancier beantwoordt dan de vraag over de voor- en nadelen van recycling en welke recyclingvormen het best passen binnen de circulaire gedachte.

Tot slot organiseert de isolatieleverancier op dinsdag 24 januari de workshop Circulair denken: stel de gebruiker centraal. Hierin legt Rockwool uit wat voor impact circulair bouwen heeft op de eindgebruiker. Daarnaast biedt Rockwool inzicht in hoe bouw- en vastgoedconcerns circulariteit in balans kan brengen met de belangen van de eindgebruiker. 

Bron: Rockwool | Foto: Rockwool (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)