25-01-2017 07:30 | Door: Fitria Jelyta

Suez werkt samen met de vermogensbeheerder Axa om steden te verduurzamen en risico’s op natuurrampen als gevolg van klimaatverandering te verkleinen.

Samen met Axa werkt Suez aan analyses over hoe kwetsbaar de steden en gebieden zijn voor onder andere overstromingen en een stijgende grondwaterstand. Op basis van deze analyses ontwikkelen de bedrijven oplossingen om de kwetsbaarheid van steden in verband met klimaatrisico’s te verkleinen.

Klimaatverandering

De oplossingen bestaan uit adviezen om bijvoorbeeld preventiemaatregelen uit te voeren.Ook breiden Suez en Axa hun diensten uit met de ontwikkeling van tools die ondersteuning bieden aan de steden die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatrisico’s. Een voorbeeld daarvan is een tool die inwoners vroegtijdig waarschuwt op rampen als overstromingen.

Met deze diensten zeggen Suez en Axa hun krachten te bundelen op het gebied van risicomanagement, preventie en ondersteuning bij de besluitvorming ten aanzien van natuurrampen en klimaatverandering.

Veerkrachtige steden

“De veerkracht van gebieden en sectoren, met name de bescherming tegen overstromingsrisico’s, is een belangrijke zaak voor publieke en private economische spelers die geconfronteerd worden met de klimaatverandering”, zegt Annelise Avril, CEO van Suez Consulting, in een persbericht.

“Dit nieuwe serviceaanbod, ontwikkeld in samenwerking met Axa, is volledig in lijn met onze strategie die gericht is op het begeleiden van bedrijven en gemeenschappen in de preventie van rampen als gevolg van extreme weersomstandigheden.”

Bron: Suez | Foto: Karsten Wurth via Unsplash.com, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)