03-02-2017 15:45 | Door: Fitria Jelyta

De provincie Zuid-Holland stelt extra geld beschikbaar voor het restaureren en verduurzamen van rijksmonumenten. Hiermee wil de provincie de herbestemming van leegstaande monumenten en duurzame gebouwen stimuleren.

Dat meldt de provincie in een persbericht. De subsidieregeling voor de restauratie van rijksmonumenten, ter waarde van € 3,4 mln, wordt aangevuld met nog eens € 650.000.

Duurzame rijksmonumenten

De subsidieregeling wordt dit jaar beschikbaar gesteld aan eigenaren van rijksmonumenten of een zelfstandig onderdeel hiervan, om leegstaande monumenten een nieuwe functie te geven. Daarnaast is de subsidie bedoeld om de rijksmonumenten te voorzien van duurzaamheidsmaatregelen, zoals isolatie en klimaatverbetering.

Van 1 april tot 1 juli 2017 kunnen de eigenaren een aanvraag indienen voor de subsidie. Naast het uitbreiden van de subsidieregeling voor duurzame rijksmonumenten, schrijft de provincie een prijsvraag uit voor herbestemming van leegstaande monumenten.

Leegstand bestrijden

Tot mei 2017 kunnen belanghebbenden hun ideeën voor herbestemming van rijksmonumenten indienen. Vervolgens worden de inzendingen beoordeeld, waarna het beste ontwerpidee wordt beloond met adviezen en ondersteuning ter waarde van een bedrag van € 20.000.

Met de subsidieregeling en stimuleringsprijs wil de provincie Zuid-Holland invulling geven aan het erfgoedbeleid en het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik. Volgens de provincie is leegstand van monumentaal erfgoed onwenselijk. Om een leegstaand monument te behouden, ziet Zuid-Holland daarom kansen voor herbestemming. 

Bron: Provincie Zuid-Holland | Foto: Frans Berkelaar via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)