29-06-2012 09:55 | Door: Raksha Hoost

De overheid en het bedrijfsleven gaan hand in hand de groeiende leegstand van kantoren aanpakken, zo is eergisteren vastgelegd in een convenant gesloten door Het Rijk en verschillende marktpartijen.

Een jaar nadat het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren aan de Tweede Kamer is aangeboden, zijn de partijen eensgezind.

Gesprekken voor een gezamenlijke aanpak liepen tot nu toe stroef. Voornamelijk omdat er constant met de vinger werd gewezen. De gemeenten stelden dat het leegstandsprobleem bij de kantooreigenaren lag, terwijl deze juist de gemeenten verweten het probleem in stand te houden door nog steeds bouwgrond uit te geven voor nieuwe kantoren.

‘De neuzen staan nu dezelfde kant op, dat is bijzonder’, zegt minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen over het convenant.

 

De neuzen staan nu dezelfde kant op, dat is bijzonder.

 

 

Het convenant

 

Het convenant stelt dat er per regio wordt bekeken of het nog zinvol is om te bouwen. Ontwikkelaars mogen enkel nieuwbouw ontwikkelen voor gebieden waar vraag is naar kantoren.

In gebieden waar juist veel kantoren leeg staan, komt een bouwstop. Verder wordt de sloop van leegstaande gebouwen gestimuleerd door een kantorenfonds. Alle partijen storten geld in dit fonds, waaruit de sloop van panden wordt betaald.

 

Doeltreffende aanpak

 

Het convenant is getekend door de 'Kantorentop'. Die bestaat uit gemeenten (VNG), provincies (IPO), het Rijk (ministeries van Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën), beleggers (IVBN en Vastgoed Belang), ontwikkelaars (NEPROM), gebruikers (CoreNet Global en FMN) en vastgoedfinanciers (NVB). Met het convenant willen zij leegstaande kantorenprobleem doeltreffend aanpakken.

In Nederland staan 900 kantoren van de in totaal 15.000 kantoren leeg.

Bron: Rijksoverheid

Foto: tim caynes