30-03-2017 12:25 | Door: Fitria Jelyta

Uit een evaluatie van het gebruik van de CO2-Prestatieladder blijkt dat bedrijven in de waterbouwsector de CO2-intensiteit jaarlijks met 3,5 procent verlagen. De bedrijven zien wel kansen om het gebruik van de prestatieladder te verbeteren voor maximale CO2-reductie.

De evaluatie werd mogelijk gemaakt door de Vereniging van Waterbouwers, Rijkswaterstaat en de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De partijen concluderen op basis van de evaluatie dat de waterbouwsector goed presteert als het gaat om verlaging van de uitstoot van CO2.

Uit de evaluatie blijkt verder dat bedrijven in de waterbouwsector in de aanbestedingsfase op projectniveau meer willen concurreren op duurzaamheid. Daarom werken SKAO, Rijkswaterstaat en de Vereniging van Waterbouwers al anderhalf jaar samen om het onderscheidend vermogen op projecten te benadrukken. 

CO2-reductie bij aanbesteding

De CO2-Prestatieladder, die uit vijf treden bestaat, spoort bedrijven aan om de CO2-uitstoot van hun activiteiten en productieprocessen te verlagen. In de waterbouwsector wordt de CO2-Prestatieladder gebruikt bij aanbestedingen, waarbij het uitgangspunt is dat de inspanningen om CO2-uitstoot te verlagen worden beloond met een hogere plek op de ladder.

“De kracht van deze evaluatie is dat we hem echt samen hebben uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in nut en noodzaak van de CO2-prestatieladder”, zegt Wim Anemaat, directeur van Rijkswaterstaat, in een persbericht. “Het onderzoek biedt een goede basis om samen met de markt en SKAO het instrument verder te ontwikkelen.”

Bron: Vereniging van Waterbouwers | Foto: Shutterstock.com