24-05-2017 18:30 | Door: Fitria Jelyta

Wetterskip Fryslân haalt duurzame grondstoffen uit afvalwater. Zo verwerkt het waterschap cellulose, gewonnen uit wc-papier dat terechtkomt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), in asfalt.

Dat meldt Wetterskip Fryslân in een persbericht. De cellulose wordt bij de productie van asfalt toegevoegd aan het mengsel. Het materiaal verbetert de kwaliteit van het asfalt tijdens opslag en transport, stelt het waterschap. Om de cellulose te winnen, wordt het afvalwater uit de rwzi’s gezeefd.

Duurzame grondstoffenfabriek

“De toepassing in een proefstrook asfalt op de dijk van Ameland is bijzonder, omdat Wetterskip Fryslan daarmee laat zien dat het in staat is haar eigen grondstoffen uit afvalwater te produceren”, zegt Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur van het Friese waterschap, in het persbericht. Op die manier worden de rwzi’s van Fryslan een grondstoffenfabriek.

Naast de toepassing in asfalt, ziet Wetterskip Fryslân ook kansen om de cellulose in te zetten als vervanging van houtvezels en oud papier. Het waterschap verwacht dat gebruik van de cellulose bijdraagt aan het voorkomen van ontbossing en aan CO2-reductie.

Fietspad van wc-papier

Wetterskip Fryslân testte het gebruik van cellulose in asfalt eerder bij de aanleg van een fietspad ter hoogte van Jelsum. Inmiddels werkt het concern samen met onder meer BWA, KNN Cellulose en Noorderzijlvest om het terugwinnen van wc-papier voor de duurzame grondstof op te schalen. 

Bron: Wetterskip Fryslân | Foto: Wetterskip Fryslân (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)