16-06-2017 10:15 | Door: Fitria Jelyta

Tot 2050 stijgt de wereldbevolking naar 9 miljard mensen. Daarmee groeit ook de vraag naar grondstoffen om woningen en kantoren te bouwen, die deze wereldwijde groei faciliteren. Met een eindige grondstoffenvoorraad gaat het echter niet lukken. Daarom kijken het bedrijfsleven en overheden naar de kansen voor de circulaire bouwsector.

De komende tien jaar bouwt Amsterdam 50.000 woningen om aan de vraag van de verwachte stroom aan inwoners te voldoen. Om dit mogelijk te maken en tegelijkertijd het milieu minder te belasten, zoekt de gemeente naar oplossingen in de circulaire bouwsector. Zo wordt er gekeken naar een circulaire bouwhub, die teruggewonnen materialen uit de sloop een tweede leven in nieuwe bouwprojecten geeft.

Naast het hoogwaardige hergebruik en de recycling van sloopmaterialen, draagt een demontabel gebouwontwerp en het efficiënt ontmantelen en scheiden van de materialen bij aan gesloten grondstofketens. Maar wat levert dit allemaal op?

In de onderstaande infographic laten we zien welke kansen en opbrengsten de circulaire economie in de bouwsector met zich meebrengt. 
 

 

Hoofdafbeelding: Shutterstock.com, Infographic en illustratie: Robin de Boer, DuurzaamBedrijfsleven