10-08-2017 13:34 | Door: Erik Verheggen

Met de meetmethode Duurzaamheidsprestatie gebouwen (DPG) wordt de milieubelasting van vastgoed beter zichtbaar.

Dit blijkt uit het rapport Duurzaamheidsprestaties onderwijsgebouwen MJA.

De DPG bepaalt de totale milieubelasting van een gebouw. Vorig jaar ontwikkelde W/E adviseurs met het TKI-KIEM consortium deze rekenmethode. De rekenmethode borduurt voort op de EPG - EnergiePrestatie Gebouwen en MPG - Milieuprestatie Materialen Gebouwen. Zo ontstaat er een integrale prestatie-indicator van de hele levenscyclus van een gebouw.

Duurzaamheidsprestaties

In het rapport staan het energiegebruik en materiaalinzet van twee gerenoveerde en twee nieuwe onderwijsgebouwen. De gebouwen scoren beter op de integrale prestaties dan de referenties. Ook blijkt dat de factor energie dominanter is dan de factor materiaal. Dit komt onder meer doordat de energie - die gebruikt wordt bij de productie van materialen - teruggewonnen wordt bij het opwekken van duurzame energie.

Circulariteit

Er is nu nog geen methode om de circulariteit van een gebouw te meten. In het rapport staat hiervoor wel een aanzet. Net als bij de DPG combineert deze CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) meerdere scores en legt deze samen langs een meetlat.

Bron: RVO.nl | Foto: Johnny Habell/Shutterstock