07-11-2017 08:15 | Door: Rianne Lachmeijer

Warmtebedrijf Westland en Alliander DGO zetten zich samen in voor meer warmte, CO2 en gietwater voor Westlandse glastuinbouw. Zij tekenden een overeenkomst om telers over vier jaar toegang te geven tot een totaalpakket aan grondstoffen.

Dat meldt Alliander in een persbericht.

Warmtebedrijf Westland en Alliander DGO gaan samen een infrastructuur ontwikkelen om warmte, CO2 en gietwater beschikbaar te maken voor de Westlandse glastuinbouw. De warmte is afkomstig uit geothermie en restwarmte uit de Rotterdamse haven. Dit zorgt voor stabiele prijzen en duurzamere energie.

CO2-schaarste

CO2 en gietwater zijn volgens de partijen schaars in het Westland en worden nog schaarser. Nu gebruiken glastuinbouwbedrijven vaak gasgestookte ketels en warmtekrachtkoppeling (WKK) waarbij CO2 vrijkomt. Deze CO2 wordt nu hergebruikt voor plantengroei. Wanneer de sector overstapt van fossiele naar duurzame brandstoffen, moet men op zoek naar nieuwe bronnen van CO2.

Verzilting

Door verzilting van de bodem in het Westland zal ook gietwater schaarser worden, denken Warmtebedrijf Westland en Alliander DGO. Daarom willen ze ook hier een oplossing voor verzinnen.

Lees ook:

Bron: Alliander | Afbeelding: Shutterstock.com