03-06-2014 07:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Hoewel de Nederlandse afvalberg sinds 1985 met 26,9 procent is toegenomen, is de hoeveelheid uitgestoten broeikasgas door de sector met 59 procent gedaald.

Dit blijkt uit een onderzoek van CE Delft. Het onderzoeksbureau evalueerde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Het LAP is een landelijk beleidskader ontwikkeld voor afvalbeheer.

Het plan bestaat uit zo’n 20 doelstellingen, waaronder een aantal op het gebied van duurzaamheid. Het Landelijk Afvalbeheerplan is ingedeeld in twee fases: LAP 1 (2003 – 2009) en LAP 2 (2009 – 2015).

Doelstellingen

De overheid legde in het plan de doelstelling vast om voor 2020 de CO2-uitstoot met 30 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Ook mag de hoeveelheid afval niet meer dan 68 megaton bedragen in 2015, en 73 megaton in 2021.

In de periode 1985 tot 2000 nam de hoeveelheid afval toe, terwijl de afvalberg in de periode hierna min of meer gelijk bleef. Dit komt onder andere doordat er minder afval is geloosd en gestort.

Duurzaamheid

Tussen 1990 en 2011 is de CO2-emissie uit afval met 59 procent gedaald, bijna een verdubbeling van het oorspronkelijke doel van 30 procent. De grootste inhaalslag is behaald door de uitstoot van broeikasgas methaan (CH4), dat vrijkomt bij het storten van afval, te verminderen. Hoewel er in 1997 een stortverbod is ingesteld, komt CH4 nog vele jaren na storten vrij.

Daarnaast is methaan ook beter afgevangen voor hergebruik. Ook is er meer GFT afval gecomposteerd en meer organisch afval verbrand om duurzame energie op te wekken. Uit het rapport blijkt dat het merendeel van de duurzaamheidsdoelstellingen is behaald, en de afvalsector zelfs meer vordering heeft geboekt dan verwacht.

Bron:  Consultancy.nl, CE Delft | Foto: Peter Kaminski via Flickr