18-01-2018 11:05 | Door: Rianne Lachmeijer

Friesland wil de meest gunstige ontwikkelregio worden voor circulaire economie. In 2025 wil de provincie in de top 3 van Europa staan. Om dat doel te behalen gaat Friesland maximaal circulair inkopen in 2025.

Dat is een van de ambities uit de beleidsbrief Circulaire Economie die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De provincie wil dit doel bereiken door zelf aan de slag te gaan en het goede voorbeeld te geven; kennis te delen met anderen en ten slotte draagvlak te vergroten door anderen bewust te maken van de kansen die de circulaire economie biedt.

De Vereniging Circulair Friesland heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de beleidsbrief en is betrokken bij de uitvoering van het beleid en het creëren van draagvlak.

Lees ook: Rapport: ‘Uiterlijk in 2050 is de gebouwde omgeving circulair’

Lees ook: Circulair Fryslân mikt op duurzame voorbeeldfunctie

Circulariteit in Friesland

De provincie zet al langer in op circulariteit. Op de website Circulair Friesland staan verschillende projecten die al verwezenlijkt zijn of oproepen voor nieuwe projecten. Zo plaatsten vier samenwerkende gemeenten in Noordoost-Friesland in december een oproep voor een tweedehandsbrug.

“In Fryslân lopen we voorop in de ontwikkeling van een circulaire economie. Door te doen, samen te werken, te experimenteren en hier ook over te vertellen. Een economie waarin we de kringloop sluiten heeft de toekomst. Hierin ontstaan kansen voor bedrijven waar mensen graag werken én een goede boterham te verdienen is,”  zegt Gedeputeerde Sander de Rouwe op de website.

Lees ook: Circulair Friesland wint ABN AMRO Circular Economy Award

Bron: Provincie Friesland | Afbeelding: Adobe Stock