14-02-2018 07:15 | Door: Rianne Lachmeijer

Rijkswaterstaat wil een verbeterslag maken in de asfaltsector. Het gaat om levensduur verbetering, vermindering van materiaalgebruik en verlaging van de CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat heeft deze doelen vastgelegd in een plan van aanpak: 'Asfalt-Impuls. Voorbereid de toekomst in!'

In het plan van aanpak zijn 29 projectvoorstellen opgesteld, verdeeld over zes thema’s: levensduurvoorspelling, kwaliteitsverbetering, kwaliteitsborging, kosteneffectiviteit, circulariteit en asfalt in contracten.

Rijkswaterstaat werkt samen met diverse overheden, marktpartijen, universiteiten, kennisinstituten, ingenieursbureaus en leveranciers om deze doelen voor 2023 te behalen. Samenwerking is cruciaal, aldus Rijkswaterstaat op de website.

Lees ook: Rijkswaterstaat maakt asfalt duurzaam met ‘verjongingskuur’

CO2-verlaging door levensduurverlenging

De verschillende doelen hangen onderling samen. Zo leidt levensduurverbetering bijvoorbeeld tot CO2-verlaging doordat minder asfaltcentrales hoeven te draaien, er minder transportbewegingen nodig zijn en er minder nieuwe aardolieproducten nodig zijn om nieuw asfalt te produceren.

Hergebruik van materialen

Naast levensduurverbetering wil Rijkswaterstaat graag inzetten op hergebruik. “De materialen kunnen we hergebruiken, maar vaak in een steeds lagere waarde; een toplaag wordt dan bijvoorbeeld gebruikt als onderlaag (fundament)”, zegt Mathijs van Stralen, hoofd van de afdeling wegen en geotechniek bij Rijkswaterstaat, op de website. “Het uiteindelijke doel is een gesloten systeem waarbij alle materialen hoogwaardig hergebruikt worden.”

Lees ook: Slim wegdek laat weten wanneer gestrooid moet worden

Bron: Rijkswaterstaat | Afbeelding: Adobe Stock