28-09-2018 14:33 | Door: Sanne Bode

Den Haag wil dat nog voor 2040 de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrum klimaatneutraal worden. Het betreft onder meer het stadhuis, Provinciehuis en een aantal ministeries. Het gaat om 1 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak kantoren. Met de verduurzaming verwacht het Rijk een energiebesparing van 65.000 gigajoule per jaar te realiseren.

Dit staat in de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag, dat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag donderdag hebben ondertekend.

Gezamenlijk vergroenen

“We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren een gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren”, zegt staatssecretaris Knops over het ambitieuze plan.

Het is de eerste keer dat drie bestuurslagen op deze schaal met publieke en private partners samenwerken aan een stedelijke energietransitie. "Met deze samenwerking ontstaat ook massa voor het ontwikkelen en opschalen van innovatieve oplossingen. Zo komen nieuwe methoden en technologieën beschikbaar en leren publieke en private partners hoe ze gezamenlijk kunnen bijdragen aan de energietransitie," aldus Baljeu.

Klimaatneutraal

Niet alleen zijn de gebouwen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal. Ook wordt een aanpak ontwikkeld die in andere stedelijke gebieden toepasbaar is. Wethouder Van Tongeren van Den Haag: “Energie efficiency en schone energie zijn essentieel voor de toekomst van onze steden. Voor deze opgave moeten bewoners, ondernemers en bestuurlijke partners de handen ineenslaan, zodat we meer kunnen bereiken.”

Lees ook: Samenwerking voor verduurzaming 10 miljoen m2 overheidsgebouwen

Bron: provincie Zuid-Holland | Afbeelding: Shutterstock