23-07-2012 15:44 | Door: Lotte Gerritsen

Hoewel steeds meer bedrijven en particulieren zelf het initiatief nemen een duurzaam project te starten, moeten lokale overheden een sturende rol spelen.

Dat is het advies dat voortvloeit uit een marktanalyse van adviesbureau Boer & Croon. De analyse vond plaats naar aanleiding van een toekomstverkenning met tachtig bedrijven en organisaties en richtte zich op de energietransitie van de twintig grootste Nederlandse steden.

Regisseur

Uit de analyse blijkt dat gemeenten meer sturing kunnen geven aan duurzame projecten. “Duurzame projecten hebben een regisseur nodig”, zegt Jan Gerben van den Berg, senior consultant bij Boer & Croon en één van de auteurs van het rapport. “Met name de overheid is daarvoor geschikt.”
Duurzame projecten hebben een regisseur nodig.Jan Gerben van den Berg, senior consultant Boer & Croon
De onderzochte gemeenten zijn ambitieus als het gaat om energietransitie. Omdat het vaak gaat om grote budgetten, moeten bedrijven duidelijke afspraken maken met de gemeente. De gemeente kan de bedrijven dan opzoeken en met hen om de tafel zitten, zodat duidelijk wordt wat het bedrijf nodig heeft van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een subsidie zijn voor de uitvoering van het project.

Clusters

Het advies van Boer & Croon is dat gemeenten gaan werken in clusters, om daarvanuit bedrijven te benaderen. Dit zijn de clusters smart home, smart kantoor, smart wijk en energie-innovatie. “Door projecten op een logische wijze te clusteren creëer je meer zichtbaarheid en kunnen verschillende partijen eenvoudiger met elkaar worden verbonden”, vertelt van den Berg. “Hierdoor neemt het rendement van de initiatieven toe en wordt de zichtbaarheid voor de burger vergroot.”

Boer & Croon vindt het belangrijk dat het optimaliseren van duurzame projecten op de agenda blijft staan. Het bureau hoopt met het rapport te zorgen voor een grotere zichtbaarheid van de projecten en meer aansluiting van de beleving van de burger. Hierdoor zullen burgers meer aangemoedigd worden om zelf deel te nemen aan duurzame projecten.

Bron: Duurzaamgebouwd Foto: Danielle Bauer