01-02-2019 10:57 | Door: Bas Joosse

Producenten voor de bouwsector scoren een krappe voldoende op het gebied van duurzaamheid. Dit stelt het  Nederlands Instituut voor de Bouwbiologie en Ecologie (Nibe) in een benchmarkrapport. Vooral het lanceren van een duurzame productlijn is lastig.

Het Nibe voerde de ‘Nationale Benchmark Duurzaam Produceren voor de Bouw’ uit onder 109 bedrijven die actief zijn in de bouwsector. Onder andere bedrijven in de metaalindustrie,  productie van ramen en deuren, grond-, weg- en waterbouw en bedrijven die isolatiemateriaal maken, deden mee aan het onderzoek.

Download de benchmark

Het onderzoeksinstituut verdeelde de 109 bedrijven in een kopgroep en een restgroep. Gezamenlijk scoren de bedrijven een 5,5 op alle aspecten de van belang zijn om een duurzame productlijn goed in de markt te zetten. Het gaat daarbij om de organisatiestructuur, de mindset en cultuur binnen een bedrijf, de productie, de prioriteit die duurzaamheid krijgt en om het vermarkten van het product.

Duurzaamheid belangrijk

Het merendeel van de ondervraagde bedrijven vindt duurzaamheid in de bouwsector belangrijk voor het commerciële succes van de organisatie. Ruim 63 procent van de bedrijven is het eens met deze stelling. Bij de groep die duurzaamheid niet als een belangrijk punt ziet, wordt bijvoorbeeld niet geconcurreerd op duurzaamheid. “Je wint of verliest er dus geen tenders door en je wordt er ook niet extra voor betaald”, stelt één van de bedrijven in het rapport. Een andere respondent stelt dat in de bouw “prijs nog altijd voor groen en duurzaam” gaat.

Barrières

De deelnemende bedrijven stellen nog wel een aantal belemmeringen te ervaren. Zo geven veel bedrijven aan dat klanten niet voldoende bereid zijn om te betalen voor duurzame producten en zijn klanten ook onduidelijk over wat hun wensen zijn op het gebied van duurzaamheid.

Lees ook: Inside/Inside platform vergelijkt de milieu-impact van producten en materialen

Uitdagingen

De grootste uitdagingen zijn volgens het rapport het terugdringen van het energieverbruik en het gebruiken van duurzame energie. Ook het gebruik van circulaire materialen en producten circulair ontwerpen, staan hoog op de lijst met uitdagingen.

Het aantal duurzame producten in de bouwsector neemt de komende jaren fors toe, is de verwachting in het rapport. In 2018 had 35 procent van de ondervraagde bedrijven meer dan 75 procent duurzame producten in hun assortiment. In 2021 neemt dat aantal bedrijven naar verwachting toe tot 48 procent en 68 procent in 2025.

Lees ook: 5 ontwikkelingen die nodig zijn om circulaire bouw van de grond te krijgen

Bron: Nibe | Afbeelding: Adobe Stock