29-09-2014 17:46 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Onderzoekers van Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een nieuwe samenstelling voor de productie van cement ontdekt waarbij minder uitstoot van broeikasgassen plaats vindt.

Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal, maar heeft ook een grote klimaatafdruk: tien procent van de totale industriële uitstoot van broeikasgassen komt door de productie van beton. Beton bestaat uit een mengsel van zand, grint, water en cement. De onderzoekers aan MIT hebben de moleculaire samenstelling van cement vijf jaar onderzocht. Cement wordt gemaakt door kalkrijk materiaal te mengen met siliciumrijk materiaal, bijvoorbeeld kalksteen en klei. Dit mengsel wordt bij een temperatuur boven de 1500 graden Celsius verhard. Hierbij ontstaat veel koolstofdioxide.

Nu is ontdekt dat met minder kalk de klimaatafdruk van het cement afneemt en dat het beton ook sterker wordt. De normale mengverhouding van kalk en silicium ligt tussen 1,2 en 2,2. Een mengverhouding van 1,5 is een optimale mix waardoor bij de productie tot 60 procent minder uitstoot is.

Het onderzoek is op moleculair niveau uitgevoerd. Volgens hoofdonderzoeker Roland Pellenq is het nieuwe cement uiteindelijk ook te gebruiken voor bijvoorbeeld huizen en infrastructuur, maar voor de vertaling van nanoschaal naar deze toepassingen is meer onderzoek nodig. Het nieuwe cement kan ook gebruikt worden in de olie- en gasindustrie om bronnen veilig af te sluiten.

Bron: Gizmag, IPS | Foto: Kris Williams, via Flickr