24-07-2012 13:52 | Door: Lotte Gerritsen

Nog te veel vastgoedbedrijven deinzen terug voor het ondertekenen van prestatiecontracten om vastgoed te verduurzamen. Ook moeten zij meer gaan denken vanuit de gebruiker.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het Nuon webinar ‘Duurzaam Vastgoed Rendeert’ van vandaag.

“Het is te triest voor woorden dat nog steeds niet alle bedrijven een prestatiecontract willen ondertekenen”, vindt Flip Verwaaijen, zelfstandig vastgoedondernemer. Een prestatiecontract is een afspraak over de te realiseren energiebesparing van een gebouw tussen ondernemingen en Energy Service Company’s (ESCo’s). ESCo’s nemen de financiering, realisatie en het onderhoud van een duurzame investering op zich. Klanten betalen de ESCo terug door een deel van de kostenbesparing af te staan.

Het is te triest voor woorden dat nog steeds niet alle bedrijven een prestatiecontract willen ondertekenen.Flip Verwaaijen, zelfstandig vastgoedondernemer

Lef, visie en doorzettingsvermogen

Dat veel ondernemers nog achterdochtig staan tegenover ESCo’s is bekend. Zij twijfelen aan de winst die verduurzaming uiteindelijk met zich mee brengt. “Vastgoedondernemers hebben drie dingen nodig om in verduurzaming te investeren”, zegt Verwaaijen. “Lef, visie en doorzettingsvermogen.”

 

Nils Kok, professor Finance & Real Estate aan de Universiteit van Maastricht, denkt dat ondernemers terugdeinzen voor de kosten. “We zitten nog steeds in een economische crisis, geld is een belangrijke drijfveer voor ondernemers.”

Desalniettemin constateert Felix Gruijters, sustainability manager bij Nuon, een snelle mentaliteitsverandering op dit gebied: “Prestatiecontracten worden steeds meer gemeengoed.” Deze week bleek dat vastgoedbelegger Syntrus Achmea alleen nog duurzame eenheden gaat verhuren en daarbij een variant op het prestatiecontract gebruikt.

Bottom-up denken

Professor Kok benadrukt daarnaast dat waardecreatie op de vastgoedmarkt meer bottom-up benaderd moet worden. “De huurder is aan zet op deze vastgoedmarkt, zet hem dan ook centraal.”

 

Kok stelt dat ondernemers kunnen profiteren van het effect van een duurzaam gebouw op hun werknemers. Onder andere de luchtkwaliteit, temperatuur, geluid en ruimte hebben een effect op de werknemerstevredenheid. “Wanneer deze tevredenheid met vijftien procent toeneemt, stijgt de arbeidsproductiviteit met één procent”, vertelt Kok naar aanleiding van een onderzoek van de University of California. “Dat lijkt weinig, maar het levert meer op dan wat je kan verdienen aan energiebesparing.”

De huurder is aan zet op deze vastgoedmarkt, zet hem dan ook centraal.Nils Kok, Universiteit van Maastricht

 

 

Foto: quirkyrocket