01-10-2014 16:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het energieverbruik van de 5000 boezem- en poldergemalen die Nederland telt, kan aanzienlijk omlaag. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven en het advies- en ingenieursbureau Tauw.

De waterschappen verbruiken per jaar zo'n 500 gigawattuur aan energie om alle pompen en gemalen draaiende te houden. De Unie van Waterschappen zoekt naar de mogelijkheden om die taken duurzamer en efficiënter uit te voeren. Samen met het Waterschap Zuiderzeeland gaf de Unie opdracht tot het onderzoek.

Volgens de TU en Tauw is met de optimalisatie van gemalen en pompen en beperking van waterinlaten al veel te winnen. Onder ideale omstandigheden kan het energieverbruik van het gemaal Altena van waterschap Rivierenland bijvoorbeeld al met 20 procent omlaag. De kosten die de maatregelen meebrengen, zijn terug te verdienen met een lagere energierekening.

 

Energiefabriek

 

Al eerder bedachten de waterschappen het unieke concept ‘De Energiefabriek’ waarmee de Unie biogas wint uit afvalwater. Als alle rioolwaterzuiveringsinstallaties worden omgebouwd tot een Energiefabriek, kunnen die in theorie zo’n 100.000 huishoudens of 200.000 auto’s een jaar lang voorzien van biobrandstof. De fabrieken kunnen de grootste leverancier van biogas of uit biogas opgewekte elektriciteit.

De waterschappen streven met duurzaam waterbeheer in Nederland naar droge voeten, en voldoende en schoon water. Tussen 2005 en 2020 wil Unie onder meer 30 procent efficiënter en zuiniger werken. Het streven is om in 2015 alle producten en diensten duurzaam inkopen.

Bron: Unie van Waterschappen | Foto: Eric van Wijk, via Flickr