11-08-2019 10:56 | Door: Rianne Lachmeijer

Nederland wil voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs en overlast van aardbevingen verminderen door te stoppen met aardgaswinning in Groningen. De verduurzaming van de woningvoorraad betekent dat meer dan zeven miljoen woningen voor 2050 overstappen op andere verwarmingsvormen en duurzame elektriciteit. Dat levert een immense opgave op. In dit Insight Report verkent DuurzaamBedrijfsleven de mogelijkheden voor een succesvolle energietransitie. 

Het wordt de grootste verbouwingsopgave sinds de naoorlogse wederopbouw genoemd: De transformatie van de gebouwde omgeving naar een CO2-neutrale toekomst. De verduurzaming van de woningvoorraad vraagt om een energietransitie voor meer dan zeven miljoen woningen. Deze woningen stappen voor 2050 over van aardgasverwarming naar duurzamere verwarmingsoplossingen. Ook de elektriciteitsvoorziening moet duurzaam worden. Van die twee veranderingen wordt de overstap op duurzame warmte als een grotere opgave gezien.  

Verkenning van verduurzaming 

In dit Insight Report verkent DuurzaamBedrijfsleven de mogelijkheden om de Nederlandse woningvoorraad te verduurzamen. Aangezien de overstap op duurzame warmte als een grotere opgave wordt gezien en duurzame elektriciteit met name een opgave voor de elektriciteitssector vormt, wordt in dit insight report vooral ingegaan op de verwarmingsopgave. 

Infographic: Ivo van IJzendoorn | Afbeelding: Adobe Stock