26-06-2019 13:25 | Door: Bas Joosse

Gebouwen moeten steeds duurzamer worden. In 2050 zijn gebouwen onder andere klimaatbestendig, circulair, energiepositief en kunnen ze flexibel gebruikt worden.  Advies- en onderzoeksbureau Arcadis zet in een rapport de trends voor de gebouwde omgeving in 2050 uiteen.

Arcadis signaleert in het rapport vijf cruciale trends voor de Europese gebouwde omgeving in 2050. Toekomstige gebouwen moeten voldoen aan acht eisen. Gebouwen worden volledig klimaatbestendig, circulair en demontabel en gaan energie leveren.

Daarnaast moeten ze flexibel gebruikt kunnen worden en moeten ze zelfstandig het binnenklimaat kunnen regelen. Om de 24-uurseconomie te ondersteunen, worden ontspanning, sport, winkels en ander comfort gecombineerd in een gebouw. In de toekomst moet de waarde van een gebouw ook bepaald kunnen worden door diverse prestaties, waaronder de duurzaamheid en de energieprestaties.

In het onderzoeksrapport schetst Arcadis wat er nodig is om de gebouwde omgeving er in 2050 zo uit te laten zien en ook wat een tussenstap in 2030 kan zijn. Zo worden in 2030 onder andere meer gerecyclede materialen gebruikt en wordt natuur in de stad belangrijker. Het aantal energieneutrale gebouwen moet voor 2030 een prioriteit zijn, stelt Arcadis.

Lees ook: Technologische oplossingen houden de stad leefbaar

Toekomst van Europa

De toekomst van Europa wordt volgens Arcadis bepaald door vijf trends. Die trends zijn: klimaatverandering, grondstoffenschaarste, veranderingen in de bevolking, verstedelijking en een focus op gezondheid.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt door drie enablers, stelt Arcadis. Eén daarvan is technologie, zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en internet of things. Een ander punt is financiering. De Europese Unie stelde eerder al een actieplan op waarmee duurzame groei gefinancierd moet worden. Door de opkomst van nieuwe circulaire businessmodellen zal ook de manier waarop gebouwen gefinancierd worden, veranderen.

De laatste enabler is beleid en regelgeving. Arcadis signaleert dat innovaties sneller gaan dan dat het beleid verandert. Daardoor kan het beleid een barrière vormen voor innovaties.  

Set met indicatoren

De Europese Commissie heeft een set met indicatoren ontwikkeld waarmee de milieu-impact van een gebouw gemeten kan worden. Het gaat hierbij om uitstoot van broeikasgassen, het watergebruik, gezondheid en comfort, hoe efficiënt de middelen in een gebouw gebruikt worden en hoe klimaatbestendig een gebouw is. Ook worden de kosten en de waarde van een gebouw meegenomen.  

Tastbaar maken

Om de voorspellingen en acties tastbaar te maken, kan een routekaart uitkomst bieden. Hier kunnen bijvoorbeeld de tussenstappen voor 2030 als mijlpaal gedefinieerd worden. Het is ook belangrijk om de trends in de gaten te blijven houden.

Bron: Arcadis | Hoofdafbeelding: Adobe Stock | Afbeelding in tekst: Arcadis