31-07-2020 11:45 | Door: Rianne Lachmeijer

Wegenbouwer KWS gaat het groot onderhoud aan de Utrechtse provinciale wegen op een duurzamere wijze uitvoeren. Bij de gunning van de onderhoudsopdracht speelde het ‘schone lucht plan’ dat KWS indiende een grote rol. Onderdeel van dit plan is het verminderen van klimaatschadelijke emissies.

KWS, onderdeel van VolkerWessels, wil de emissies tijdens de onderhoudswerkzaamheden op verschillende manieren verminderen. Ten eerste gebruikt de wegenbouwer een elektrische vrachtwagen en hybride walsen tijdens de werkzaamheden. Daarnaast laadt KWS het elektrisch materieel op via accu-boxen waarvan de energie afkomstig is van zonnepanelen. Dit verlaagt de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Ten slotte creëert de wegenbouwer bouwhubs om transportbewegingen te beperken.

“Een plan voor schone lucht stopt niet bij het gebruik van elektrisch materieel en duurzame brandstof”, zegt KWS-tendermanager Niek Bijl in een persbericht. Om die reden ligt de uitdaging van het plan in het meenemen van ketenpartijen.

Duurzame ambities KWS

“Samen met de provincie Utrecht gaan we voor het beëindigen van emissies”, zegt Bijl. Dat sluit aan bij de ambities van KWS. In 2040 wil de wegenbouwer alleen nog maar circulaire infrastructuurprojecten realiseren. Dat houdt in dat zij hun grondstofkringlopen hoogwaardig willen sluiten en geen gebruik willen maken van schaarse primaire grondstoffen. Het betekent ook dat ze op dat moment geen CO2 of andere schadelijke emissies meer willen uitstoten en veroorzaken. Eerder viel het bedrijf op doordat het inzet op gerecycled asfalt en vanwege de ontwikkeling van een fietspad van gerecycled plastic.

Duurzaamheid als doorslaggevende factor

Mede vanwege het ‘schone lucht plan’ gunde de provincie Utrecht de wegenbouwer het tweejarig onderhoudscontract, met een optie tot twee jaar verlenging. Het is niet altijd het geval dat duurzaamheid de doorslaggevende factor is bij de gunning. Meestal wordt vooral naar de prijs gekeken. Dat maakt dit een mooie stap.

De provincie en KWS gaan in bouwteamverband aan de slag. Zij pleiten ervoor dat dit innovatie ten goede komt. Vanaf augustus starten zij de met het onderhoud aan de N201.

Lees meer over innovatieve oplossingen uit de sector:

Bron: KWS | Afbeelding: KWS