22-09-2020 15:04 | Door: Rianne Lachmeijer

Tientallen organisaties ondertekenden op initiatief van Dutch Green Building Council (DGBC) het Paris Proof Commitment. De ondertekenaars beloven versneld hun eigen gebouwen te verduurzamen en klanten daar actief in mee te nemen. Daarnaast verzoeken de ondertekenaars de overheid om gebouwen op werkelijk energiegebruik te normeren in plaats van energielabels te gebruiken. Tijdens de Dutch Green Building Council presenteerde DGBC het commitment aan Frans Timmermans. Dit soort plannen zijn volgens Timmermans nodig voor de vergroening van Europa.

Directeur van DGBC Annemarie van Doorn vond het nog even spannend hoe Frans Timmermans zou reageren, vertrouwde ze presentator Twan Huys toe. Hij sprak haar tijdens de talkshow Green Talks waar gedurende de Dutch Green Building Week dagelijks een aantal gasten aanschuift om te praten over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Timmermans belde digitaal in om te reageren op de Paris Proof Commitment. Dit sluit volgens hem goed aan bij zijn aanstaande Renovation Wave: een plan om in heel Europa gebouwen te renoveren en te verduurzamen.

“Het meest zorgen maak ik me om de kwaliteit van de plannen”, zei de vicevoorzitter van de Europese Commissie in de Green Talk. Hij hoopt dat DGBC de Commissie kan helpen om ook op Europese schaal de kwaliteit van plannen te verbeteren.

Paris Proof

DGBC introduceerde de term Paris Proof als gemeenschappelijk verduurzamingsdoel voor gebouwen om binnen de gebouwde omgeving de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Om die doelen te halen moeten gebouwen ingrijpend worden gerenoveerd, zodat ze energiezuiniger worden. Gemiddeld moet de energievraag van een gebouw met twee derde omlaag. Dat is nodig, omdat duurzame bronnen nog niet dezelfde hoeveelheid energie kunnen opwekken als de huidige bronnen.

Met een zogenoemd Deltaplan beantwoordt DGBC de vraag hoe sectoren versneld kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. In onderstaande video legt DGBC uit hoe zij tot een concrete aanpak komen, door onder andere gebruik te maken van een beslisboom per gebouwsoort.

Lees ook: Europa blijft duurzame koploper, maar herstelplan heeft amper impact op duurzame ondernemers

Afbeelding: Adobe Stock