12-01-2015 11:01 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam werkt het havenbedrijf samen met partners aan nieuwe natuur. Daarvoor zetten zij gerecycled beton in.

In het project De Groene Poort werken het Havenbedrijf Rotterdam, de Rotterdamse gemeente, Rijkswaterstaat en het Wereld Natuur Fonds samen aan herstel van de natuur in het getijdengebied. Met oude heipalen uit kademuren en 600 kilo zware betonvoeten van parkeermeters, realiseren de partners een nieuw leefgebied voor trekvissen en vogels.

“Het project moet bijdragen aan een aantrekkelijke en duurzame stad en haven” zegt Wim Zwakhals, projectenmanager Innovatie & Duurzaamheid van het Havenbedrijf Rotterdam op de website van Bouwend Nederland. “Het gebruik van restmateriaal levert niet alleen een kostenbesparing, maar ook CO2-reductie op.”

Dammen

In totaal leggen de partners vijf kilometer nieuwe dammen aan langs de oevers. De open structuur die ontstaat met de hergebruikte betondelen, laat het water door maar houdt veel ander materiaal tegen. Dat moet leiden tot een intergetijdegebied dat soms droog valt en waar zout en zoet water net als vroeger mengen.

Bekijk een filmpje van RTV Rijnmond over De Groene Poort.

Bron: Bouwend Nederland | Foto: kees torn, via Flickr