22-01-2015 17:13 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het afval- en energiebedrijf AVR uit Duiven levert nu ook warmte aan de buurgemeente Arnhem.

De koppeling tussen de warmteleidingen van Duiven, Westervoort en Arnhem is vijf kilometer lang en transporteert maximaal 30 megawatt thermisch vermogen. Dat is voldoende voor 4.000 woningen en 100 bedrijven. De uitbreiding van de stadsverwarming is is een initiatief van energieleverancier Nuon.

Volgens Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland sluit het project goed aan bij de ambities van het provinciebestuur. "Dergelijke samenwerkingen zijn van groot belang voor het milieu en een stimulans voor de economie in onze regio."

CO2-uitstoot

Bedrijven en woningen in Duiven en Westervoort kregen al sinds 1985 warmte uit de afvalenergiecentrale van de AVR. Met de uitbreiding naar Arnhem bedient de warmteproducent nu een equivalent van 14.000 huishoudens.

Met de investering is een bedrag van € 19 mln gemoeid. De uitbreiding van het warmtenet scheelt volgens de energieleverancier aanzienlijk in de uitstoot van CO2 en fijnstof.

Afvalwarmte

Het afvalenergiebedrijf AVR zet huishoudelijk afval en de reststromen van bedrijven om in elektriciteit, warmte en stoom. De elektriciteit levert het bedrijf aan het net. De stoom en warmte gaat via geïsoleerde leidingen naar verbruikers in de directe omgeving.

De leveringszekerheid van het stadswarmtenet is gegarandeerd dankzij een groot buffervat. Met liefst 1,2 miljoen liter water is er ook op piekmomenten voldoende warmte voor alle aangesloten gebruikers.

Bron: Vereniging Afvalbedrijven | Foto: Geoffrey Gallaway, via Flickr