23-08-2012 11:16 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het duurzame getal van dag is 53, oftewel het percentage huurders dat openstaat voor energiebesparende maatregelen en daarvoor wil toeleggen op de huurprijs.

Een vereiste is wel dat de uiteindelijke woonlasten voor bewoners gelijk blijven. Het percentage was enkele jaren geleden vele malen lager, toen veel bewoners aangaven alleen energiebesparende maatregelen te willen nemen als de huurprijs hierdoor zou dalen. Dat was weer problematisch voor huiseigenaren die het grootste deel van de investering moeten dragen voor energiebesparende maatregelen.

De gegevens komen uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy, een onderzoeksbureau voor de vastgoedbranche.

Corporaties

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ook woningbouwcorporaties ondanks de crisis investeren in duurzame woningen. 91 procent van de corporaties zegt actief bezig te zijn met energiebesparingen en milieubewust bouwen. Daarnaast zegt een kwart van de corporaties dat de investeringen op dit gebied alleen maar zullen toenemen.

Naast een hoop renovatieprojecten wordt er ook bij nieuwbouw aandacht besteed aan duurzaam bouwen en energieprestatie. Zo werkt een aantal corporaties aan energieneutrale wijken. Een voorbeeld hiervan is Stad van de Zon bij Heerhugowaard. Bewoners van deze wijk besparen gezamenlijk €142.000 per jaar aan energiekosten en er wordt jaarlijks 300 ton minder CO2 uitgestoten.

Bron: duurzaamgebouwd.nl

Foto: Dominik Bartsch