27-08-2012 10:16 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De introductie van het Energielabel Nieuwbouw is met een half jaar uitgesteld. Reden is een te korte aanlooptijd voor de markt.

Vijf drijvende krachten achter het energielabel – Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM, de NVB en het ministerie van Binnenlandse Zaken – signaleren dat bouwprofessionals tijdig kennis moeten kunnen nemen van het label en er ervaring mee opdoen. Alleen zo kunnen zij er probleemloos mee aan de slag gaan.

Het Energielabel Nieuwbouw is een uitbreiding van het bestaande energielabel voor gebouwen. Dat huidige energielabel voldoet voor de bestaande bouw, maar kent een maximale score van A. Nieuwbouwwoningen zijn steeds vaker zuiniger dan dit A-label. Met het nieuwe label kunnen scores worden behaald tot en met A++++.

Meer ervaring

De vijf partijen willen de komende maanden meer ervaring op doen met de zogeheten oplevertoets. “Het opdoen van ervaringen zal uiteindelijk de beste leermeester zijn,” aldus Jaap Neeleman, begeleider van het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw. “Het feit dat het Energielabel Nieuwbouw niet op 1 januari aanstaande maar op 1 juli 2013 wordt verplicht, geeft de markt wat meer lucht om zich er op voor te bereiden.”

De opgedane kennis zal Neeleman beschikbaar stellen aan bouwbedrijven en ontwikkelaars. “Er is straks meer tijd om de ervaringen uit dit traject voor het voetlicht te brengen en als leidraad in te zetten voor de nieuwe praktijk.”

Het ministerie van Binnenlandse zaken en de vier marktpartijen hebben in 2008 een ‘Lente-akkoord' getekend, waarin zij afspraken om op korte termijn steeds energiezuiniger te gaan bouwen.

Bron: DuurzaamGebouwd.nl

Foto: Frans Schouwenburg