05-03-2015 17:39 | Door: Willemien Groot

Een voormalig industrieterrein in Amsterdam-Noord wordt een proeftuin voor circulaire gebiedsontwikkeling. De betrokken partijen kijken onder meer naar recycling van reststromen.

Op het in onbruik geraakte en deels vervuilde terrein Buiksloterham komen 3.500 woningen en 200.000 vierkante meter bedrijventerrein. In dit Living Lab werken universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven samen. De aangesloten partijen zijn onder meer de Wageningen UR, TU Delft, TNO, Waternet, het Afval Energie Bedrijf Amsterdam en woningcorporatie de Alliantie.

In de nieuwe wijk moeten de kringlopen zoveel mogelijk sluiten. De woningen zijn energieneutraal. De TU Delft gaat experimenteren met een gelijkspanningssnet. Die slimme energieoplossingen leveren potentieel een jaarlijkse CO2-besparing op van 60.000 ton.

 

Kennis verzamelen

 

Op het gebied van afval is voorzien in de terugwinning van fosfaat uit afvalwater. De bioraffinaderij in de wijk kan organische reststromen verwerken tot nieuwe grondstoffen.

Buiksloterham groeit daarnaast uit tot een proeftuin voor waterbesparende maatregelen. Die lopen op tot zo'n 73 miljoen liter water per jaar. Recycling van afvalwater en regenwaterinzameling leveren de belangrijkste bijdrage.

De gebiedsontwikkeling van het voormalig industrieterrein is naar verwachting in 2030 afgerond. In die periode willen de deelnemers aan het Living Lab zoveel mogelijk kennis verzamelen. Die kan elders weer worden ingezet om woonwijken en bedrijfsterreinen duurzamer te maken.

Bron: Buiksloterham | Foto: Buiksloterham