29-04-2015 11:07 | Door: Thijs ten Brinck

Het TNT-kantoor in Hoofddorp en een school in het Friese Westergeest scoren het hoogst op duurzame energieprestaties. Mobius Consult onderzocht 30 recent opgeleverde gebouwen. 

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzocht ingenieursbureau Mobius Consult veertien recent gebouwde kantoren en zestien scholen met een laag energiegebruik.

Het Multifunctioneel Centrum De Tredder in de Friese dorp Westergeest, dat onder andere een basisschool huisvest, voert de lijst bij de scholen aan. Het all-electric gebouw is compact ontworpen en heeft een zeer hoge isolatiewaarde. Met een dak én een parkeerplaats vol zonnepanelen is het complex energieneutraal. Nu het gebouw ruim een jaar staat, is gebleken dat het pand zelfs meer energie levert dan het verbruikt.

Bij de kantoren voert het TNT Greenoffice in Hoofddorp de ranglijst aan. Ook dit gebouw levert meer duurzame energie dan het zelf verbruikt. Met een warmtekrachtcentrale op biomassa voorziet het gebouw ruimschoots in zijn eigen warmte- en elektriciteitsbehoefte.

Voorbeelden voor 2020

Het Nederlandse beleid is erop gericht in 2020 alleen nog energieneutrale gebouwen te realiseren. De onderzochte scholen en kantoren zijn aansprekende voorbeelden die vooruitlopen op die ambitie.   

Bron: RVO | Foto: Harold Meerveld, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)