06-01-2012 15:24 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Bedrijven die gevestigd zijn op een duurzaam bedrijventerrein blijken financieel voordeel hieruit te boeken: 55 procent geeft aan lagere kosten of fiscale voordelen te halen.

De blijkt uit een enquête van ingenieursbureau Search in samenwerking met ontwikkelaar Omala. De enquête is uitgevoerd bij drie duurzame bedrijventerreinen in Nederland. Het gaat om de Ecofactorij in Apeldoorn, de Trompet in Heemskerk en Bargermeer in Emmen.

Van de ondernemingen die maatregelen hebben genomen is er door 55 procent financieel voordeel behaald. Het voordeel zit in lagere exploitatie (lagere energiekosten en inkoopvoordeel) en een voordeel uit (energie)investeringsaftrek.

Investeringsbereidheid

Uit de enquête is verder gebleken dat 40 procent van de ondernemers een duurzaamheidsvisie voor een bedrijventerrein belangrijk vindt. Kernelementen hierbij zijn: duurzame energie, energiebesparing en de mogelijkheid tot het versterken van het imago met duurzaamheid.

Er is een grote bereidheid om extra maatregelen te nemen om duurzaamheid te kunnen realiseren, 86 procent wil investeren in duurzame maatregelen. Daadwerkelijke maatregelen zijn daarentegen door 31 procent genomen. Het gaat daarbij om het plaatsen van extra isolatie, energiezuinige installaties en verlichting. Een derde van alle bedrijven raadt collega’s aan zich ook op een duurzaam bedrijventerrein te vestigen.

Bron: Kennisplatform Duurzaamheid

Foto: Flickr.com, gibsonplayer