28-05-2015 19:29 | Door: Thijs ten Brinck

Het hoofdkantoor van netbeheerder Alliander in Arnhem wordt grondig gerenoveerd. Het gebouw krijgt een groot aantal zonnepanelen, een WKO en is na de vernieuwing beter geschikt voor het nieuwe werken.

Vanaf 2017 verbruikt het kantoor Bellevue van Alliander, direct bij het station in Arnhem, nog slechts een vijfde van de energie die het momenteel gebruikt. Warmte- en koude opslag (WKO) in de bodem en zonnepanelen op het dak voorzien het pand in 80 procent van zijn energiebehoefte.

Eind 2015 start de verbouwing, die het uit 1992 stammende pand geschikt moet maken voor het moderne werken. Het hoofdkantoor biedt nu plaats aan 900 werknemers en kent veel lange gangen met kleine afgesloten kantoren. Na de heroplevering begin 2017 is er opnieuw plaats voor 900 mensen. Die maken dan gebruik van flexibele werkplekken, in open en lichte werkruimtes.

Hergebruik

In de transformatie wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk duurzame materialen. Het restmateriaal dat tijdens de renovatie vrijkomt, krijgt een nieuwe toepassing in het gebouw of wordt afgevoerd voor recycling. Hooguit 5 procent van het bouwafval mag ongesorteerd naar de afvalverwerker.

Tijdens de renovatie, die ruim een jaar zal duren, verhuizen de werknemers naar een ander Allianderkantoor in Arnhem. Bij een nieuwbouw van Alliander in Duiven zijn de ambities op het vlak van energie-efficiëntie en duurzame energie nog groter. Dit pand zal meer hernieuwbare stroom leveren aan het net dan het verbruikt.

Bron: Alliander | Foto: Alliander