10-06-2015 18:38 | Door: Willemien Groot

Milieuadviesbureau CE Delft heeft een inkoopscan gemaakt waardoor het voor gemeenten gemakkelijker wordt om inzicht te krijgen in hun duurzaam inkoopbeleid.

De scan geeft op basis van de cijfers die gemeenten aanleveren weer hoe groot de CO2-voetafdruk is. Het gaat om gegevens over gebouwen en civiele projecten, inkoop van energie, afvalstromen en transport. Ook de inrichting van overheidskantoren telt mee. Daarnaast is het mogelijk een analyse per sector te leveren, bijvoorbeeld over de verschillende typen brandstof voor het eigen wagenpark.

Volgens CE Delft maakt de verslaglegging over de CO2-voetafdruk direct duidelijk waar voor een gemeente nog verbeteringen mogelijk zijn.

Sinds januari van dit jaar zijn gemeenten verplicht om volledig duurzaam in te kopen. In de praktijk gebeurt dat nog niet. Voor gemeenten zijn de gevolgen van het inkoopbeleid van goederen en diensten soms lastig te bepalen. Daarnaast is een overstap naar oplossingen met een lagere milieu-impact niet altijd gemakkelijk te maken. Overheden zijn bij grote projecten als de bouw en de inkoop van energie gebonden aan aanbestedingsregels.

Bouw en infra

Een belangrijk deel van de CO2-voetafdruk van overheden is terug te voeren op het inkoopbeleid. Uit een inkoopscan voor de gemeente Den Haag bleek dat bouw en infra, en energie veruit de grootste milieu-impact hebben. 

Volgens het adviesbureau kunnen gemeenten de bedrijven waarmee ze in zee willen gaan stimuleren om te innoveren op het gebied van duurzaamheid. Gemeenten kunnen een aanbesteding zo formuleren dat bedrijven zich niet alleen op de prijs moeten onderscheiden, maar ook op de milieu-impact. CE Delft schrijft daarin een adviserende rol te kunnen spelen. 

Uit onderzoek van de duurzame ondernemersorganisatie De Groene Zaak bleek eerder dit jaar dat het gemeentelijk inkoopbeleid nog te vaak draait om prijs. De organisatie pleitte onder meer voor een nieuw programma voor duurzaam inkopen en een opleidingsplan.

Bron: CE Delft, Energieoverheid | Foto: Ferdi de Gier, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfleven)